Cikkek archívuma

2015. október 4. – Évközi 27. vasárnap

2015.10.04 08:14
   Abban  az  időben:  A  farizeusok  odamentek  Jézushoz  és   megkérdezték:    „Szabad-e a  férjnek elbocsátania  a feleségét?”  Próbára akarták  ugyanis    tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: ...

2015. október 3. – Szombat

2015.10.03 09:33
  A hetvenkét  tanítvány, akiket  Jézus az  evangélium hirdetésére  küldött,    nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták  Jézusnak –, a te nevedre még  a    gonosz lelkek  is engedelmeskedtek  nekünk.” Ő  így válaszolt: ...

2015. október 2. – Péntek

2015.10.02 06:46
   Jézus egy alkalommal így szólt  tanítványai előtt: „Jaj, neked,  Korozain!    Jaj, neked, Betszaida! Ha a pogány Tiruszban és Szidonban történtek  volna    azok a csodák, amelyek nálatok  történtek, már rég szőrzsákban és  hamuban  ...

2015. október 1. – Csütörtök

2015.10.01 07:58
   Az  apostolok   kiválasztása  után   Jézus  kiválasztott   más   hetvenkét    tanítványt, és  elküldte  őket kettesével  maga  előtt minden  városba  és    helységbe, ahová...

2015. szeptember 30. – Szerda

2015.09.30 07:30
   Amikor már közel  voltak Jézus szenvedésének  és megdicsőülésének  napjai,    elhatározta, hogy tanítványaival  Jeruzsálembe megy.  Történt pedig,  hogy    útközben valaki  így  szólt hozzá:  „Követlek,  bárhová...

2015. szeptember 29. – Kedd, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok

2015.09.29 08:08
Egy alkalommal: Amikor  Jézus látta,  hogy Nátánáel  közeledik hozzá,  így    szólt:  „Nézzétek,  ez  egy  igaz  izraelita!  Nincs  benne  kétszínűség.”    Nátánáel megkérdezte:  „Honnan  ismersz  engem?”...

2015. szeptember 28. – Hétfő

2015.09.28 07:46
   Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a  legnagyobb    közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy  gyermeket,    maga mellé állította,  és így  szólt tanítványaihoz: Aki  befogadja ezt ...

2015. szeptember 27. – Évközi 26. vasárnap, a Szentírás vasárnapja

2015.09.27 08:09
  Abban az  időben: János  (apostol) így  szólt Jézushoz:  „Mester,  láttunk    valakit,  aki  a  te  nevedben  ördögöket  űz  ki,  de  nem  tart  velünk.    Megtiltottuk neki,  mert ...

2015. szeptember 26. – Szombat

2015.09.26 07:56
Az ördögtől megszállott fiú  meggyógyítása után a tanítványok  csodálattal    tekintettek Jézusra. Ő azonban  figyelmeztette őket: Véssétek  szívetekbe,    amit most mondok! Eljön az idő, hogy az Emberfiát az emberek kezére adják.    De azok nem...

2015. szeptember 25. – Péntek

2015.09.25 07:40
   Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak  vele,    megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így  válaszoltak:    „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont  a    régi...
Tételek: 61 - 70 ból 1144
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>