Cikkek archívuma

2015. október 14. – Szerda

2015.10.14 07:02
   Egy farizeus  lakomáján  így  beszélt Jézus  az  asztalnál  ülőkhöz:  „Jaj    nektek,  farizeusok!  Tizedet  adtok  mentából,  rutából  és  minden  apró    veteményből, de elhanyagoljátok az...

2015. október 13. – Kedd

2015.10.13 07:32
   Egyik beszéde alkalmával meghívta Jézust egy farizeus, hogy étkezzék nála.    Ő el is ment, és asztalhoz telepedett. Amikor a farizeus látta, hogy Jézus    étkezés előtt nem mosott kezet, megütközött  rajta. Az Úr ekkor így  szólt    hozzá: „Ti,...

2015. október 12. – Hétfő

2015.10.12 06:59
   Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró  tömeg, de ő így szólt  hozzájuk:    „Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más  jelet,    mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az  ...

2015. október 11. – Évközi 28. vasárnap

2015.10.11 11:24
  Abban az  időben:  Amikor Jézus  útnak  indult, odasietett  hozzá  valaki,    térdre borult  előtte,  és úgy  kérdezte:  „Jó Mester!  Mit  tegyek,  hogy    elnyerjem az örök életet?” Jézus megkérdezte:...

2015. október 10. – Szombat

2015.10.10 09:54
    Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből:    „Boldog a méh, mely  hordozott téged, és az  emlő, amely táplált!” Erre  ő    így válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát  hallgatják  ...

2015. október 9. – Péntek

2015.10.09 07:21
   Egy alkalommal Jézus egy  néma emberből űzött ki  ördögöt. Amint az  ördög    kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban azt    mondták: „Belzebubnak,  az ördögök  fejedelmének  segítségével űzi ...

2015. október 8. – Csütörtök, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

2015.10.08 08:00
   Abban az  időben:  Isten  elküldte  Gábor  angyalt  Galilea  Názáret  nevű    városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából  való    Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és...

2015. október 7. – Szerda, Rózsafüzér Királynője

2015.10.07 07:30
   Történt  egyszer,  hogy  Jézus  éppen  befejezte  imádságát;  Ekkor  egyik    tanítványa arra  kérte: „Uram,  taníts meg  minket imádkozni,  mint  ahogy    János is tanította imádkozni tanítványait.”...

2015. október 6. – Kedd

2015.10.06 07:50
  Abban az időben: Jézus és  tanítványai miközben Jeruzsálem felé  haladtak,    betértek az  egyik faluba.  Egy Márta  nevű asszony  befogadta őt  házába.    Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta ...

2015. október 5. – Hétfő

2015.10.05 08:11
   Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt.    „Mester – szólította meg  –, mit tegyek, hogy  elnyerjem az örök  életet?”    Jézus így  felelt:  „Mit mond  erről  a  törvény? Mit ...
Tételek: 51 - 60 ból 1144
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>