Cikkek archívuma

2015. október 24. – Szombat

2015.10.24 09:05
   Abban az időben odajött Jézushoz  néhány ember, s azokról a  galileaiakról    hozott hírt, akiknek  vérét Pilátus  az áldozat  vérével vegyítette.  Erre    Jézus megjegyezte:  „Azt  hiszitek,  hogy  ezek ...

2015. október 23. – Péntek

2015.10.23 10:51
Abban az időben Jézus így szólt  a sokasághoz: Ha látjátok, hogy  nyugaton    felhő támad, mindjárt mondjátok: „Eső jön!”,  és úgy is történik. Ha  déli    szél fúj, azt mondjátok: „Hőség lesz!”, és megjön az is. Képmutatók! Az ég    és föld ...

2015. október 22. – Csütörtök, Szent II. János Pál pápa

2015.10.22 07:23
 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy  tüzet    gyújtsak  a  földön.  Mi  mást   akarnék,  mint  hogy  lángra   lobbanjon!    Keresztséggel   kell ...

2015. október 21. – Szerda

2015.10.21 07:34
 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Gondoljátok meg: Ha tudná    a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni  házába.    Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem    is gondoljátok.”  ...

2015. október 20. – Kedd

2015.10.20 08:08
   Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve,    kezetekben pedig égő  gyertya legyen. Hasonlítsatok  az olyan  emberekhez,    akik urukra  várnak,  hogy mihelyt  megérkezik  a menyegzőről ...

2015. október 19. – Hétfő

2015.10.19 13:33
   Abban az időben,  amikor Jézus tanított,  valaki megszólalt a  sokaságból:    „Mester, szólj testvéremnek,  hogy ossza  meg velem az  örökséget!” Ő  így    válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok...

2015. október 18. – Évközi 29. vasárnap, Missziós vasárnap

2015.10.18 18:11
   Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és  ezt    mondták:  „Mester,  szeretnénk,  ha  megtennéd  nekünk,  amit  kérünk.”  Ő    megkérdezte: „Mit kívántok,  mit tegyek  nektek?”...

2015. október 17. – Szombat

2015.10.17 09:19
   Jézus egy  alkalommal  így  beszélt tanítványaihoz:  Mondom  nektek,  hogy    mindazt, aki  megvall engem  az emberek  előtt, az  Emberfia is  megvallja    Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az...

2015. október 16. – Péntek

2015.10.16 13:34
   Egyszer olyan  nagy tömeg  gyűlt Jézus  köré, hogy  csaknem  agyontaposták    egymást. Így  beszélt  akkor  tanítványaihoz:  „Óvakodjatok  a  farizeusok    kovászától, vagyis  a  képmutatástól! ...

2015. október 15. – Csütörtök

2015.10.15 05:55
  Jézus  egy  lakomán  így  korholta  a  farizeusokat:  „Jaj  nektek,   akik    síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok  megöltek!    Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok...
Tételek: 41 - 50 ból 1144
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>